UÜ ile BSMMM Görev Dilekcesi

U&Uuml; ile BSMMMO arasında imzalanan protokol gereği;<br />50 SMMM, &ouml;ğretim g&ouml;revlisi olarak g&ouml;revlendirilecek &uuml;yemizin dilek&ccedil;esi.