Belge - Döküman

Yabancı İşçi Çalıştırma Seminer Notu
Belge - Döküman


Aidat İndirim Taahütnamesi
Belge - Döküman


İşçi Özlük Dosyası 2017
Belge - Döküman


SMMM Sözleşme Ücreti Hesaplama Programı
Belge - Döküman


Bilgi Paylaşımı Onay Formu
Belge - Döküman


Sözleşme Fesih Tutanağı
Belge - Döküman


Ödeme İhtarnamesi
Belge - Döküman


ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ
Belge - Döküman


Devir Teslim Tutanağı
Belge - Döküman


Devir Teslim Tutanağı Bildirimi
Belge - Döküman


İşin Tek Taraflı Feshine İlişkin Bildirim
Belge - Döküman


Vergi Dairesine Verilecek Müşteri Bildirim Listesi
Belge - Döküman


Kaşe Talep Formu
Belge - Döküman


Çalışanlar Listesine Kayıt Formu
Belge - Döküman


İkincil Düzenlemeler Işığında Yeni Türk Ticaret Kanunu Uygulamaları
Belge - Döküman


Transfer Fiyatlandırması nedeniyle kesilen cezalara karşı açılacak dava dilekçesi
Belge - Döküman


VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ
Belge - Döküman


Finansal Kiralamada Muhasebeleştirme
Belge - Döküman


E-Beyanname verilmemesi ile ilgili dava karar örneği
Belge - Döküman


İndirilecek KDV listesi
Belge - Döküman


İşgücü çizelgesi
Belge - Döküman


Ücret; Bürütten nete, netten brüte
Belge - Döküman


İşçi durum çizelgesi
Belge - Döküman


E-BEYANNAME VERİLMEMESİ NEDENİYLE KESİLEN CEZALARA KARŞI AÇILACAK DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Belge - Döküman


SM-SMMM-YMM Hizmetlerine İlişkin
Belge - Döküman


Elektronik Uygulam Sunumları
Belge - Döküman


SANAYİ SİCİL BAŞVURULARI İÇİN MAKİNA/ÜRÜN KOD
Belge - Döküman


UÜ ile BSMMM Görev Dilekcesi
Belge - Döküman


U&Uuml; ile BSMMMO arasında imzalanan protokol gereği;<br />50 SMMM, &ouml;ğretim g&ouml;revlisi olarak g&ouml;revlendirilecek &uuml;yemizin dilek&ccedil;esi.

Ymm Kursu Ön Kayıt Formu
Belge - Döküman


Finansal Tabloların Analizi
Belge - Döküman


Prof.Dr.Oktay TAŞ<br />

Amortismanlar
Belge - Döküman


<div>&nbsp;</div><div><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, Helvatika, SansSerif; font-size: 14px; line-height: 20px">Hazırlayan&nbsp;</span></div><div><a href="../yuklemeler/123/11amortis.pdf" target="_blank" style="color: #005580; outline: 0px">Do&ccedil;.Dr.Adnan GER&Ccedil;EK</a></div>

Sosyal Güvenlik Sisteminde İstihdam Teşvikleri
Belge - Döküman


Ahmet METİN-SGK İl Md. <br />Eran KARACA-SGK İl Md.Yrd.

Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Transfer Fiyatlaması Raporu
Belge - Döküman


Sunan:<br />Ymm.&Ccedil;ağatay Y&Uuml;CE-E.Hesap Uzm.