Ankara YMMO Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 09.11.2018 tarih ve 2018/218-08 sayılı Kararı Hk.


Anonim Şirketlerin pay senetlerinin vergiden istisna bir şekilde elden çıkarılmasında iki yıl elde bulundurma şartının, elden çıkarma anında pay senetlerinin veya geçici il mühaberin basılı olması kaydıyla, ilgili açıklama yazısı