“ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İŞLEMLERİ”

SMMM Kasım ÇAPRAZ
Ticaret Mevzuatı ve Muhasebe Standartları Komisyonu Başkanı
SMMM İsmail SAYNAK
SMMM Mustafa AKINCI
30 Ocak 2019 Çarşamba günü Saat: 14.00
YER: BURSA SMMM ODASI