“Mücbir Sebep” ülkemizin ve mesleğimizin yararına ve uygulanabilir olacak şekilde yasalaşmalıdır. (Yetersiz gördüğümüz teklif metni eklidir.)