COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ VE YÖNETİMİ - YARIN - Online Seminer

AÇIŞ KONUŞMASI Smmm. Doğan YILMAZ Bursa SMMM Odası Başkanı MODERATÖR Smmm. Ayser KAYA TESMER Bursa Şubesi Üyesi
KONUŞMACI Dr. Bekir TASALI Psikiyatri Uzmanı
23 ARALIK Saat 16:00