“Sermaye Tamamlama Fonu Uygulamaları Karşılaşılan Mali ve Hukuki Sorunlar"
Bağımsız Denetçiler için KGK -1 KREDİ
16 Şubat 2019 Cumartesi - 14:00


Moderatör:  Prof.Dr.Doğan ŞENYÜZ

Konuşmacılar:

Prof.Dr. Adnan GERÇEK

Doç.Dr.Halit AKER

Dr. Öğretim Üyesi Şükrü DOKUR