Bağımsız Denetim Süreci
Bağımsız Denetçiler İçin 2 Kredi

Murat ESKİN - Gözetim Daire Başkanı
Ramazan ATABEY - KGK Uzmanı
Onur ARAS - KGK Uzmanı
27 Kasım 2019 - Saat 14:00 BAOB Oditoryum Salonu