BASIN AÇIKLAMASI

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Değildir!
Mevcut Haliyle Uygulanamaz!