7252 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK (NORMALLEŞME) TEŞVİĞİ UYGULAMASI

Doğan YILMAZ-Başkan
Birol KÖSE-LUCA Bursa Temsilcisi
SMMM Yusuf ÖZOĞLU-İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Başkanı
17 Eylül 2020 Saat 17:00