Sermaye Tamamlama Fonu Uygulamaları Karşılaşılan Mali ve Hukuki Sorunlar


Moderatör: Prof.Dr.Doğan ŞENYÜZ

Konuşmacılar:

Prof.Dr. Adnan GERÇEK

Doç.Dr.Halit AKER

Dr. Öğretim Üyesi Şükrü DOKUR