Şirketlerde Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları Semineri

Konuşmacı:
Smmm. Mustafa VATANSEVER
Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları Komisyonu Üyesi