Finansal Raporlama, Nakit Akış Tablosu ve Fon Akışı Tablosu

Konuşmacı:<br />Prof. Dr. G&ouml;ksel Y&Uuml;CEL - İ.&Uuml;. İşletme Fak&uuml;ltesi Ana Bilim Dalı Başkanı