Gümrük ve Tic. Bak. 6585 sayılı Kanun ve 2016- 2019 Ulusal e-devlet Stra.ve Eylem Planı çerç TÜRMOB'da yapılan toplantıya katılım sağlandı.