Gümrük ve Tic. Bak. 6585 sayılı Kanun ve 2016- 2019 Ulusal e-devlet Stra.ve Eylem Planı çerç TÜRMOB'da yapılan toplantıya katılım sağlandı.
Haberler

Döviz Kurları

  •   1.-USD     7,1593.-TL
  •   1.-USD     7,1722.-TL

  •   1.-EUR     8,4860.-TL
  •   1.-EUR     8,5012.-TL