"Bazı Alacakların Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun" konulu seminer düzenlendi.