"Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun" konulu seminer düzenlendi