Muhasebe Mesleğinde E-Uygulamalar ve Dijitalleşme

Konuşmacılar:<br />SMMM Cenk İ&Ccedil;ER - Luca Proje Koordinat&ouml;r&uuml; - SMMM Bağımsız Denet&ccedil;i<br />Ayhan AKG&Ouml;Z - GİB Entegrat&ouml;r&uuml; - İş Net İş Ortakları Satış M&uuml;d&uuml;r&uuml;<br /><br />E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-G&uuml;mr&uuml;k İşlemleri, E-SGK, E-Bilet, E-M&uuml;stahsil Makbuzu, E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, Yeni Nesil Yazar Kasa, Yeni Nesil Muhasebeci