Yabancıların Çalışma İzinlerinin Alınma Usülleri ve İlgili Mevzuat ve Zorunlu Bireysel Emeklilik semineri gerçekleşti.