E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv ve İhracaat İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması

Konuşmacı:<br />SMMM İnci ŞALCI - İstanbul SMMM Odası Eğitmeni