İş Teftişlerinde İstenen Belgeler,Kayıtlar,İşin Yürütümü ve İş Güvenliği

<p>Konuşmacılar:<br />&Uuml;mit FI&Ccedil;ICI İş.M&uuml;f.Grup Bşk.Yrd. <br />Ayşeg&uuml;l AT&Ccedil;I İş M&uuml;f.</p>