Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılma Süresinin Son Günü

Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesine göre 2017 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin 30 Haziran 2018’e kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi 20.06.2018/108 Sirkülerimizde yer almaktadır.